Skolas Ziemassvētku eglītes iedegšana

Ir egles zaros sveces steigšus jāiededz,
Lai Ziemassvētku brīnums tālu ceļu redz…

Lūk, nepacietīgs bērnu pulciņš stāv un gaida,
Tiem acīs prieka daudz un līksmības!

 Cik koši svētku egle laistās,
Kā mirdz tā svētku spožumā!
Pēc piparkūku mīklas viss jau smaržo,
Un katrā mājā svētku galdauts klāts!

Nu, svētku jūtas sirdī mostas,
Un klusi pieaug cerība!

Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks būtu gaišs, krāšņs un priecīgs,

šodien mūsu skolā tika iedegtas Ziemassvētku eglītes! Tā ir ļoti jauka un sirsnīga skolas tradīcija, kad ap krāšņi izrotāto eglīti sapulcējas lielā skolas saime!

Šogad skolas Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumos  piedalījās sākumskolas skolēni, kuri jau laikus sagatavoja apsveikumus, dzejoļus un skaistas dziesmas, lai ieskandinātu svētkus un radītu brīnumjauku atmosfēru!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā N.Murzjonoka

'
Uz augšu