Skolēnu pašpārvalde piedalās projektā “Kontakts”

Jau pagājušajā mācību gada martā, trīs Skolēnu Pašpārvaldes (SP) pārstāvji – Kristīna Pirogova, Anastasija Vasiļjeva un Sandis Leitāns – piedalījās Valsts programmas iniciatīvā “Kontakts”. 

Šī projekta ietvaros tika izstrādāts plāns, kā popularizēt un uzlabot skolēnu pašpārvaldes darbību. Sākoties jaunajam mācību gadam, pienācis laiks projekta īstenošanai.

Plāns sastāvēja no vairākām būtiskām aktivitātēm, kuras veicamas pirmā semestra laikā. Lai saliedētu SP bija izvirzīta kopēja problēma – SP “māju” neesamība. Tad sakas problēmu risināšana. SP regulāri tiksās ar direktori. Vienā no tikšanās reizēm bija apspriesta problēma un atrasts risinājums -E korpusa telpās būs SP māja. Skolas kopdarbā bija izstrādāta skice, uztaisītas talkas, lai sagatavotu telpu remontam.  Liels paldies skolas direktores vietniekam saimnieciskajā darbā un palīgstrādniekiem, kuri ieguldīja milzīgu darbu, lai atjaunotu telpas. Pēc telpu remonta SP sarīkoja vēl vienu talku, lai sagatavotos svinīgai atklāšanai. Aktivitāšu gaitā  tika uzlabota skolas vide un labbūtība, kā arī bija veicināta  efektīvas komunikācija par nākošajām kopīgajām pašpārvaldes aktivitātēm.

Tā radās jauna skolas tradīcija, jo svinīgā telpas atklāšanas diena (14. decembris) turpmāk būs skolēnu pašpārvaldes svētku diena.

Pēc svinīgās atklāšanas notika SP kopsapulce, kurā tika pārrunātas vērtīgas tēmas: efektīva SP darbība, mērķi. Tika veikta arī pagājušā mācību gada analīze – kas izdevies un kur vēl būtu vieta izaugsmei.

Projekts “KONTAKTS” ir devis jaunus impulsus kopīgam darbam, saliedētību pusaudžu un jauniešu vidū, jo mūsu mērķis ir veicināt skolēnu iesaisti skolas dzīvē un atgādināt, ka ikvienam ir iespēja paust savu viedokli un idejas, ļaut uzlabot mūsu skolas dzīvi.

 “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros” identifikācijas Nr. VP2023/3-32

'
Uz augšu