Spānijā gūtais

No š.g. 23. līdz 27. janvārim Daugavpils Iespēju vidusskolas  skolotājas  J. Maskaļova un N. Tetereva, izglītības metodiķe A. Guževa  piedalījās Erasmus+ programmas projekta “ Izglītība izaugsmei” darba vērošanā Granadā Spānijā. Brauciena galvenais mērķis bija gūt pozitīvo, vērot mācību priekšmetu stundas, tikties ar ārzemju kolēģiem un skolēniem, lai dalītos pieredzē un popularizētu savu pilsētu un valsti, iepazīt Eiropas kultūru.

Vizīte sagatavoja  AGIFODENT SKOLU ASOCIĀCIJA, tā ir starpniekorganizācija, kas nodrošina mobilitātes projektiem, darba ēnošanu  un arī Eiropas apmācību kursus,  kura ir arī mūsu  iepriekšējā KA2 projekta partnere. Pateicoties viņiem, mums bija iespēja apmeklēt vienu no labākajām Granadas skolām, ko vada jauns, perspektīvs  direktors.

Piecas dienas mēs apmeklējām vispārizglītojošo skolu, vērojām mācību priekšmetu stundas, skolas vidi. Sarunās ar spāņu kolēģiem iepazinām izglītības iestādes darba organizāciju un sistēmu. Darba vērošanā bija iespēja piedalīties dažādās stundās, pirmskolas grupu  nodarbībās. Īpaši veiksmīgas bija angļu valodas, vēstures, bioloģijas, ģeogrāfijas, datorikas, sporta, mūzikas stundas. Mobilitātes ietvaros bija iespēja izzināt  mācību priekšmetu programmu piedāvājumu, mācīšanas un mācīšanās metodes. Īpaši liela uzmanība tiek pievērsta pašvadītam mācību procesam. Bioloģijas priekšmeta apguvē skolēni ļoti daudz eksperimentē, pēta. Izvēlas kādu no skolotāja piedāvātajām tēmām un trīs mēnešus pēta, tad uzraksta pētniecisko darbu un prezentē klasesbiedriem.  Skolas apkārtnē ir izmēģinājuma lauciņš, kurš tiek izmantots dažādu mācību priekšmetu tēmu apguvei. Mācību saturs tiek apgūts integrēti, tā jau ir sistēma. To apliecināja vērotais vēstures stundā. Skolā īpaša vieta ir datorikas apguvei, kas ir tehnoloģiju mācību jomas mācību priekšmets un tajā skolēni apgūst ne vien prasmīga lietotāja iemaņas, bet arī ar tās starpniecību apgūst citus priekšmetus. Mēs redzējām, kā tiek iepazīta gremošanas sistēma. Pirmo datorikas līmeni bērni apgūst  posmā no 3 līdz 5 gadiem. Kā labu piemēru gribas minēt to, ka vecākie skolēni māca jaunākos skolēnus, viņiem tā ir kā daļa no stundas.

 Iepriekš gūtās teorētiskās zināšanas apvienojumā ar praktiski gūtajām iemaņām  ļauj  skolēniem apgūt jaunas prasmes. Skolēni, beidzot skolu, kārto kombinētu eksāmenu.  Jau 9.klasē viņi zina, ko darīs pēc vidusskolas beigšanas.

Pedagogi strādā radoši, kas vainagojas ar darba rezultātu. Skolēni izrādīja lielu uzmanību arī mums, veltot laiku produktīvai sarunai, kuras laikā viņi demonstrēja savu redzesloku par izglītības sistēmu. Uzzinājām, ka no 3 gadiem bērni jau apmeklē pirmskolas grupiņas. Ļoti iepriecināja spāņu deja meiteņu izpildījumā.

Darba procesā mēs vērojām, kā strādā administrācijas darbinieki, kuri pārsvarā velta laiku tikai mācību procesam. Mācību līdzekļi tiek iepirkti pēc vajadzības. Skola tiek nodrošināta ar visu saskaņā ar skolēnu skaitu. Mums arī bija iespēja stāstīt par savu izglītības sistēmu.

Brīvajā laikā bija iespēja iepazīt pilsētu Granada, kas ir astoņpadsmitā  lielākā pilsēta Spānijā, tā atrodas Spānijas dienvidos, Sjerranevadas kalnu pakājē aptuveni 740 metrus virs jūras līmeņa.  Apmeklējām arī Spānijas iecienītāko tūristu apskates vietu – Alhambru. Tas ir plašs greznu piļu un cietokšņu komplekss, ko ieskauj ziedoši dārzi un jauki, klusi pagalmi. 

Šis darba vērošanas process deva daudz jaunu ideju mācību procesa pilnveidei mūsu skolā, kas noteikti bagātinās metodisko bāzi. Tas bija lielisks pieredzes apmaiņas process. Cerams, ka nākotnē mēs nezaudēsim kontaktus ar spānu partneriem un izdosies realizēt arī citus projektus. Visi dalībnieki guva ieskatu un iepazina Spānijas valsts izglītības iestādes mācību procesu, pilnveidoja svešvalodas zināšanas.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Izglītība izaugsmei” (Nr.2022-1-LV01-KA-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli.

Paldies skolas direktorei I.Brokānei par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Iespēju vidusskolas
 projekta darba vērošanas komanda

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Izglītība izaugsmei” (2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu