Tas skaistais Adventes laiks!

Kaut varētu Adventes laikā

Tik daudz gaismas dvēselē sēt,

Viens pret otru, lai mīļumā spētu,

Mēs šai pasaulē uzziedēt.

Pirmdienas rīts pēc pirmās Adventes pirmsskolas audzēkņiem noritēja īpaši, jo katru grupu apmeklēja Adventes rūķis. Rūķis iepazīstināja bērnus ar Adventes tradīcijām un simboliem, kā arī kopā ar bērniem iededzināja pirmo sveci vainadziņos un pastāstīja, ka tā ir Cerības svece.

Skaistu un  cerības pilnu visiem Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Informāciju apkopoja pedagogs-mentors Jeļena Griņeviča

'
Uz augšu