Tematiskā nedēļa pirmsskolā

Rūpēsimies par savu un citu drošību un veselību

Bērna veselība un dzīvība ir pirmais un galvenais un svarīgi apzināties bērna pieredzes trūkumu, dabisko ziņkāri, bērnišķīgo drosmi mesties piedzīvojumos un izdarīt visu, lai bērna vēlme izmēģināt savu varēšanu un izzināt pasauli nenodarītu viņam ļaunumu.

No 4. līdz 8. martam  Iespēju vidusskolas pirmsskolas grupās pedagogi organizēja tematisko drošības nedēļu ar mērķi apgūt dažādas tēmas un veikt praktiskus pasākumus, lai palīdzētu bērniem apgūt drošības prasmes.

Pirmais solis noteikti ir saruna ar bērnu par to, kādēļ viena vai otra darbība ir bīstama, bet nākamais –   pieaugušā personīgais pozitīvais piemērs un konsekvence – ja bērnam kaut ko aizliedz, arī pašiem šie drošības noteikumi ir jāievēro.

Pirmsskolas iestādē tika organizētas dažādas aktivitātes un pasākumi: Pārrunas un diskusijas par personīgo drošību, par uzvedības noteikumiem, kurus  viņi paši izdomāja un izstrādāja. Radošas aktivitātes: zīmēšana, gleznošana, veidošana. Sporta un spēļu pasākumi, kas veicina fizisko veselību un izturību, kā arī palīdz bērniem apgūt drošības prasmes.

Mums pieaugušajiem jāatceras – bērni mācās no pieredzes un no pieaugušajiem, it īpaši no saviem tuviniekiem un autoritātēm! Vienmēr ar savu rīcību jārāda pareizs piemērs un tādā veidā jāmāca bērniem, kā uzvesties un parūpēties par drošību un veselību.

Informāciju apkopoja Olga Demjanova, Anžela Morozova.

'
Uz augšu