15. oktobrī svinēja Valsts valodas dienu

15. oktobrī svinēja Valsts valodas dienu

Valsts valodas dienas iniciatīvu aizsāka Rakstniecības un mūzikas muzejs ar mērķi jaunlatvieša, nacionālās valodniecības pamatlicēja, jaunvārdu ieviesēja Jura Alunāna dzimšanas dienā svinēt to, ka mūsu valsts valoda ir latviešu valoda.

Skolās latviešu valodas skolotāji, novadot dažādus pasākumus, cenšas šo svētku tradīciju stiprināt.

Mūsu skolā latviešu valodas stundās skolotāji aicināja skolēnus aizdomāties par valsts valodas vērtību, par to, kāda šodien ir mūsu valodas kultūra, cik gramatiski pareizi mēs rakstām un vai mākam precīzi, saprotami izteikt savu domu.

Šogad latviešu valodas stundā, kas bija veltīta Valsts valodas dienai, pamatskolas skolēni rakstīja diktātu un atraktīvā veidā pārbaudīja tajā kļūdas. Jaunāko klašu skolēni no latviešu alfabēta burtiem veidoja vārdus. Savukārt daudzi vidusskolēni, arī skolotāji, sestdien, 14. oktobrī,  rakstīja IX pasaules diktātu latviešu valodā. Vecāko klašu skolēni varēja arī piedalīties skolas konkursā, kurā skolēniem tika piedāvātas dažādas ar valodas jautājumiem saistītas aktivitātes.

Emocionālu, krāšņu un skanošu dāvanu Valsts valodas svētkos bija sagatavojuši 11. a klases skolēni un viņu klases audzinātāja skolotāja Ilga Laudere. Viņu veidotā īsfilma priecēja un izglītoja skolēnus un skolotājus abu skolu gaiteņos.

Kā teikts vienā latviešu tautasdziesmā – valodiņa ir Dieva dota, tāpēc valsts valoda jāstiprina, jāciena, jāgodā.

Informāciju apkopoja latviešu valodas skolotāja Santa Lukaševiča

'
Uz augšu