Junior Achievement Latvia (JA Latvia)

Junior Achievement Latvia (JA Latvia)

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) ir  sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. . JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos. Biedrība nodrošina savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas gan Latvijā, gan ārzemēs. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un Junior Achievement Latvia ir noslēgts sadarbības Līgums 2023./2023. m.g nr. 19092023/15. .   Šo platformu var izmantot ikviens skolas skolotājs. (soc.zinības, klases audzinātaji, latv val. un tml)

Lai turpinātu mūsu veiksmīgu sadarbību vēl tikai viens solis! 

Skolotājus aicinām reģistrēties jalatvia.lv un izveidot skolotāja profilu, tādējādi iegūstot pieeju publicētajiem metodiskajiem materiāliem un mācību līdzekļiem, programmu, konkursu u.c. pasākumu Nolikumiem, skolēnu konkursu darbu iesniegšanas sistēmai u.c. 

Norādes, lai skolotāja profila izveide noritētu raiti, skatīt te https://jalatvia.lv/bnews/global/1034 . Lūdzu, ņemiet vērā, ka reģistrējoties, skolotājiem būs nepieciešams ievadīt Jūsu izglītības iestādes Sadarbības Līguma nr. (skatīt e-pasta sākumā).

Informāciju apkopoja direktores vietniece Irina Ņevedomska

'
Uz augšu