Lielā talka

Lielā talka

 Piedalīšanās talkā mūsu skolā ir izvērtusies par labu paradumu, kurš skolēnos ieaudzina rūpes, saudzīgu attieksmi un mīlestību pret dabu. Turklāt talkošana parasti saliedē klašu kolektīvus. Tas ir labi pavadīts laiks, kopīgiem spēkiem strādājot, bet tajā pašā laikā atpūšoties no ikdienas steigas. Liels paldies visiem skolēniem, audzinātājām un tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu gan skolas, Aizplisētas parka sakopšanā! Liels prieks un lepnums par visiem mūsu skolēniem! Lai sakoptā skolas apkārtne priecē ne tikai mūs, bet arī apkārtnes iedzīvotājus!

Informāciju apkoja direktores vietniece Irina Ņevedomska

'
Uz augšu