Meteņi

Meteņi

Laikā, kad īsās ziemas dienas kļūst garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Arī mūsu skolā svētki tika svinēti 6.februārī!

Meteņos tradicionāli bija budēļu cienīga sagaidīšana un kopīga dziedāšana, dejošana – simboliskā ziemas pavadīšana. Tā, 11.a klases skolēnu radošā grupa gatavoja maskas (kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Oksanu Barkovsku)  un pasākuma gaitā aicināja visas skolas izglītojamos piedalīties dažādās aktivitātēs, iezīmējot pavasara tuvošanos. Ķekatnieki tradicionāli ieradās ar lielu troksni, to radīja 7.a klases skolas ansamblis (skolotāja Jūlija Rosovska) ar ritmisku bungu skanējumu.

Pēc senās bluķa vilkšanas tradīcijas, kad katrs ciemata iedzīvotājs mēdza pieskarties bluķim, lai atstātu visu ļauno pagājušajā gadā, arī mūsu skolas saimei bija iespēja savas nelaimes sarakstīt uz lapiņām un iemest tās bluķi, lai pasākuma beigās viss sliktais būtu sadedzināts.

Lai Saulīte sāk savu ceļu uz pavasara pusi! Novēlām siltu, skaistu un  saulainu pavasari!

Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās šajā pasākumā!

Pasākuma organizatore un vadītāja – Ilga Laudere.

'
Uz augšu