Mūsu skolai pateicības raksts

Mūsu skolai pateicības raksts

Latvijas Universitāte izsaka pateicību par sadarbību un iesaisti BAASIK projektā.

Prof. Dita Nīmante, projekta administratīvā vadītāja un Gerda Kromāne, projekta vadītāja asistente.

Projekts: “Vienotā bērnu agrīnās attīstības skrīninga metodisko instrumentu komplekta izstrāde” ZD2022/21433 un “Pētījums par sociālemocionālo, uzvedības un citu attīstības risku izplatību bērnu kohortā” ZD2022/21434

'
Uz augšu