Panākumi ZPD

Panākumi ZPD

Latvijā noritēja skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference ar mērķi veicināt skolēnu talantu attīstību un padziļināt zināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iesaistot viņus tiešā pētījumu izstrādē un attīstot patstāvīgas zinātniski pētnieciskas darbības prasmi. Konference tika organizēta trīs posmos – konkurss skolā (pilsētā/novadā), reģionālais posms un valsts konference.

2024.gada 22.maijā noritēja Valsts posms

'
Uz augšu